phrase

Photo by Engin Akyurt from Pexels "Scare one silly" nghĩa là gây sốc, sợ hãi tột độ (một cách đột ngột), sợ mất vía. V...

phrase

Photo by: Omar Lopez on Unsplash "Bevy of beauties" có từ bevy là nhóm, đoàn -> cụm từ này nghĩa là nhóm những cô gái đẹp. Ví ...

phrase

Photo by Product School "Find your tongue" = lấy lại giọng -> nghĩa là dè dặt, ngượng ngùng, sợ hãi hoặc im lặng mãi thì cuối c...

phrase

Photo by  René Ranisch "Johnny-on-the-spot" = Johnny vào vị trí -> nghĩa là ai đã sẵn sàng hành động/bắt đầu thực hiện. Ví dụ &...

phrase

Không cần khua chiêng gõ mõ rằng mình tài giỏi, chỉ cần âm thầm tạo nên kết quả tốt, cả thế giới tự khắc biết đến bạn. Photo by cottonbro...

phrase

Cãi nhau cũng không giải quyết được gì. Photo by Christian Andreas Deuschle "Shout the odds" nghĩa là tức tối hét lên, nói...

phrase

Photo by: JC Gellidon on Unsplash "Flash a smile" -> nghĩa là nụ cười thoáng qua. Ví dụ Watch Utah Jazz guard Mike Conley flas...