phrase

Bị chính người bạn thân phản bội, đau thật!!! Photo by LOGAN WEAVER on Unsplash "Sell somebody out" nghĩa là phản bội ai. ...

phrase

Photo by Tomas Ryant from Pexels "In the future" nghĩa là trong tương lai, tại một thời điểm ở tương lai. Ví dụ So m...

phrase

Lá lành đùm lá rách, thời buổi đại dịch này một ít cũng là nhiều. Photo by Sara Benavides "For the duration" nghĩa là trong...

economics

bộ tài chính mỹ cho rằng việt nam thao túng tiền tệ... ----- The Treasury Department has determined (xác nhận, xác quyết rằng) that Vietnam ...

phrase

Photo by:  Giulia Bertelli  on Unsplash "Beat your breast" = đấm ngực (than trời) -> nghĩa là công khai bày tỏ cảm xúc buồn chá...

phrase

Photo by:  Yoann Boyer  on Unsplash "Not turn a hair" = không nhích một sợi tóc -> nghĩa là bình tĩnh, không hề hoảng sợ hay kh...

economics

trời nóng khiến quan tòa ra quyết định ko có lợi cho nguyên đơn, bằng chứng qua nghiên cứu từ 207.000 phiên tòa về di dân/nhập cư vào mỹ, --...

phrase

Thế giới sẽ luôn nhớ tới anh. (Diễn viên Chadwick Boseman vừa qua đời sau 4 năm chống trọi với ung thư đại trực tràng) Photo by hammou da...