marriage

shared from fb đào trung thành , ----- Có lẽ sẽ không có một nguyên nhân tổng quát nào để khẳng định việc này. Tuy nhiên, nếu như để hết ế t...

transform

Photo by Ralph (Ravi) Kayden on Unsplash . It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. ~ Confucius Dù có đi chậm ra sa...

phrase

Photo by:  Camylla Battani  on Unsplash "Up the duff" -> nghĩa là mang thai, mang bầu.  Ví dụ Traditional Irish man that he is ...