phrase

Photo by:  Josh Appel  on Unsplash "Pressed for money" có press là thúc giục, đòi hỏi -> cụm từ này nghĩa là rất ít tiền, không...

phrase

 Photo by:  Jeremy Vejgman  on Unsplash "Make or break" = đạt hoặc không -> nghĩa là tình huống hoặc sẽ thành công mĩ mãn hoặc ...

sex

bỏ qua ko hôn hít, và đeo khẩu trang khi làm tình với người lạ :)) ----- Skip kissing and consider wearing a mask when having sex with a new...

sex

ăn bơ lạc vào buổi sáng thì sẽ "giỏi trên giường" đấy... ;) ----- Most of us have had the phrase "breakfast is the most impor...

phrase

Photo by Candid Shots from Pexels "Be barking mad" = sủa điên cuồng (chỉ những con chó bị bệnh dại)-> nghĩa bóng là phát điên,...