phrase

Photo by  Arisa Chattasa   "At/from the outset (of something)" -> nghĩa là lúc bắt đầu/khởi đầu. Ví dụ Both Douyin and TikTok f...

phrase

Photo by  Derek Thomson   "Armed at all points" = được trang bị vũ khí ở mọi điểm -> nghĩa là được bảo vệ kỹ lưỡng hoặc sẵn sàn...

phrase

Photo by  Jen Theodore "At fever pitch" = ở mức phát sốt -> nghĩa là trong trạng thái rất phấn khích hoặc sôi nổi. Ví dụ Excite...

phrase

Tổng thống thứ 37 của Mỹ, Richard M. Nixon. Photo by Molly "Out of touch" nghĩa là lạc hậu, lỗi thời, không hiểu vấn đề, không cập...

word

Photo by Matthis Volquardsen from Pexels "Circular file" hoặc "round file" nghĩa là thùng rác (loại để vứt giấy tờ). Ví...

health

bác sĩ áp dụng, phạt tiền nếu lần sau lỡ hẹn khám, thì chỉ càng khiến lỡ hẹn nhiều hơn thôi (vì bệnh nhân cho rằng có thể nộp tiền để lỡ hẹn...