phrase

Photo by Umer Sayyam on Unsplash "Bridge the gap" = bắc cầu -> nghĩa là giảm khác biệt/khoảng cách giữa hai nhóm, nối lại quan...

phrase

Photo by Eric Nopanen on Unsplash "Whoop it up" có whoop là hò hét -> cụm từ này nghĩa là ăn mừng/reo hò huyên náo. Ví dụ As m...

finance

à đó là, BMW Bắc Mỹ điều chỉnh lịch báo cáo bán hàng trong năm 2015 và 2017 để đáp ứng các mục tiêu nội bộ, "để dành" doanh số dư ...

skill

thật ra, là nhà mình làm ồn, con cái chạy nhảy khiến hàng xóm khó chịu, -> nên: 1, mua thảm trải sàn để êm chân hơn, 2, mời hàng xóm đi u...

marriage

đến với một mối quan hệ lãng mạn, nên xác định dài hạn, giống thuê nhà lâu dài, thì mới đầu tư cho quan hệ đó và hưởng quả ngọt được... ----...

work

đồng nghiệp IT trong công ty, mọi người, ngại/chần chừ không muốn chuyển toàn bộ cơ sở mã chương trình máy tính sang phiên bản mới, dù lợi í...