phrase

Photo by Austin Distel on Unsplash "Clinch the deal" có clinch là ký kết -> cụm từ này nghĩa là đạt được hợp đồng/thỏa thuận. ...

phrase

Photo by  Startaê Team "The matter at/in hand" = vấn đề trong tay -> nghĩa là điều đang được thảo luận, cái được ưu tiên nhất. ...

phrase

Không một bóng người. Photo by Kyle Glenn on Unsplash "Have jack-shit" -> nghĩa là chả có cái vẹo gì hết.  Ví dụ We don’t have...

funny

Vụ này cũng buồn cười :D. Không rõ có phải anh Chủ tịch cố tình làm nhục cựu CEO của mình không nhưng anh cựu CEO da đen này đã bỏ ra khỏi p...

marriage

các nụ hôn về sau ko còn thi vị/hấp dẫn nữa, ko phải do quy luật lợi ích cận biên giảm dần đâu, mà vì ko còn ý nghĩa nữa... ----- Dear Dan, ...