phrase

Trông cũng tội mà thôi cũng kệ. Photo by John Mooney "Hit the deck" nghĩa là (nằm) thụp xuống sàn, nằm sấp, ngã xuống (để né, trán...

phrase

Nhẹ nhàng chân ga thôi ạ. Photo by J_RADLOFF "Hit the brakes" nghĩa là nhấn/đạp phanh thật nhanh để giảm tốc hoặc dừng. Nghĩa khác...

phrase

Đi tìm may mắn. Photo by Jaye WB "Hit the big one" (tiếng lóng) nghĩa là trúng giải thưởng lớn/ giải độc đắc (jackpot). Ví dụ I kn...

phrase

Photo by Tim Mossholder on Unsplash "Drop a hint" -> nghĩa là đưa ra gợi ý về điều gì.  Ví dụ Because the team hadn't look...

phrase

Photo by Evan Dennis on Unsplash "Pick up the hint" có hint là gợi ý -> nghĩa là hiểu/lĩnh hội gợi ý/ngụ ý được đưa ra.   Ví d...