economics

trưởng nhóm chiến lược toàn cầu tại Morgan Stanley Investment Management nói rằng: Việt Nam là 'phép màu châu Á'?? ----- The country...

phrase

Photo by Keith Johnston on Unsplash "Field a grounder" có field là người chặn bóng -> cụm từ này nghĩa là bắt (và ném trả) quả...