phrase

Photo by Mr.Autthaporn Pradidpong on Unsplash "Here be dragons" = ở đây có rồng (canh giữ) -> nghĩa là tình huống có khó khăn,...

phrase

Khung cảnh trời mưa lên hình trông rất hữu tình, nên thơ và lãng mạn, nhưng thực tế thì nó phiền lắm -.- Photo by Fabio Neo Amato on Unspla...

phrase

Photo by Hans Eiskonen on Unsplash "Crash and burn" = tan tành và cháy rụi -> nghĩa là thất bại rất đột ngột và hoàn toàn/rõ r...