phrase

Photo by  Amelie & Niklas Ohlrogge “Draw to a close” -> nghĩa là đi đến kết thúc. Ví dụ Assessment phases for Metrolinx’s GO expansio...

phrase

Photo by  Michael Dziedzic “Good for nothing” -> nghĩa là không có giá trị, không có ích gì. Ví dụ What drew me to this place in the begi...

phrase

Photo by  Eldar Nazarov “Once and for all” = một lần và mãi mãi -> nghĩa là lần cuối; hoặc mãi mãi/vĩnh cửu. Ví dụ A COUPLE who sent love...

phrase

Photo by  Colton Sturgeon “Oh my days” -> nghĩa là câu cảm thán thể hiện sự kinh ngạc. Ví dụ "Oh my days, that's shocking! That ...

phrase

Photo by Ridham Nagralawala “(Be) in line with (someone or something)” -> nghĩa là nhất quán hoặc hòa hợp/theo thỏa thuận với ai/cái gì V...

phrase

Photo by Mercedes Mehling   “For (one's) (own) sake” -> nghĩa là làm vì lợi ích (của ai đó) hoặc vì bản thân. Ví dụ “My job in some s...

phrase

Photo by Daiga Ellaby   “Keep sight of (someone/something)” -> nghĩa là giữ vị trí để có thể quan sát được ai/cái gì. Ví dụ Much has been...

phrase

Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash "Short but sweet" = ngắn nhưng ngọt -> nghĩa là ngắn gọn, súc tích (đầy đủ thông tin). ...

phrase

Photo by Hello I'm Nik 🎞 on Unsplash "All bets are off" = tất cả đặt cược bị hủy bỏ -> nghĩa là tình huống tưởng như biết...

phrase

  Nên làm chủ bản thân, đừng để ai xúi giục! Photo courtesy : niu niu "Partners in crime" -> nghĩa là đồng phạm. Ví dụ As you g...

word

Photo courtesy :  Dieter Pelz "Crash bang wallop" có bang là nổ vang, wallop là cú đánh mạnh  ->  cụm từ này nghĩa là (nhấn mạn...

phrase

Photo by m wrona on Unsplash . “In the dark” = trong bóng đêm -> nghĩa là bí mật. Ví dụ AFL clubs set to go drafting in the dark. After ...