phrase

Photo by  lascot studio  from  Pexels "Mum's the word" có mum là lặng im, làm câm lặng -> cụm từ này nghĩa là (yêu cầu ai) ...

word

Photo by  Chris Liverani “A fat chance” có fat là chậm chạp, trì độn -> từ này nghĩa là sự đen đủi/không may, không tin điều gì đó sẽ xảy...

phrase

Photo by Amelie & Niklas Ohlrogge “Around the block” = quanh (quẩn) khu nhà -> nghĩa là người có kinh nghiệm trong cuộc sống hoặc lĩn...

sex

các nhà khoa học canada cảnh báo, do chất thải dầu rò rỉ ra sông, nên các con rái cá ở đây có... xương dương vật dễ gãy, và hiện tượng này c...

beer

chủ quán bar tequila ở UK đăng ký xin làm nhà thờ (để lách lệnh phong tỏa)... ----- A tequila bar owner is trying to get around the UK’s str...