word

Photo by George Gvasalia on Unsplash "Red-headed stepchild" = đứa con ghẻ tóc đỏ -> nghĩa là đứa trẻ bị đối xử tàn tệ (tóc đỏ ...

phrase

Photo by Valerie Elash on Unsplash "Binge and purge" = nhậu nhẹt và thuốc xổ -> nghĩa là ăn uống rất nhiều, tẹt ga rồi nôn mửa...

phrase

Photo by Ben White on Unsplash "Woman of God" = người của Chúa -> nghĩa là người mộ đạo, sùng đạo. Ví dụ  The woman of God wou...

word

Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash “A stepping stone” = bàn đạp -> nghĩa là tình huống giúp đạt được mục tiêu hoặc kết quả mong muốn....

phrase

Photo by Khamkéo Vilaysing on Unsplash "Pace the floor" có pace là đi từng bước -> cụm từ này nghĩa là 'đi đi lại lại'...

word

vẫn tin trái đất phẳng? Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash . "Confirmation bias" = thiên kiến xác nhận -> nghĩa là khuynh hướng ...

phrase

Chill. Photo by Ryutaro Tsukata from Pexels "Cop/pop a squat" nghĩa là ngồi xuống. Ví dụ “Yo! Pops cop a squat and chill—out,” Ja...

phrase

Thà nhận tội rồi ăn năn hối cải biết đâu được thả sớm. Photo by Terry Murphy "Cop a plea" nghĩa là nhận tội để tránh bị phạt nặng ...

phrase

Thật ấm áp. Photo by Nicole Michalou from Pexels "Keep (someone) sweet" nghĩa là đối xử tốt, thân thiện với ai (để đạt được mục đ...