Bức tranh Tuyên ngôn độc lập của John Trumbull (1817-1826)


Bức tranh nổi tiếng của John Trumbull được Quốc hội Mỹ giao thực hiện năm 1817; được treo tại phòng mái vòm Tòa nhà Quốc hội Mỹ từ năm 1826. Đôi khi nó được miêu tả là việc ký Tuyên ngôn Độc lập, nhưng nó đang diển tả cảnh Ủy ban Năm nghị sĩ (gồm John Adams của Massachusetts, Benjamin Franklin của Pennsylvania, Thomas Jefferson của Virginia, Robert R. Livingston ở New York và Roger Sherman ở Connecticut) trình bày dự thảo Tuyên ngôn của họ cho Đệ Nhị Quốc hội Lục địa ngày 28 tháng 6 năm 1776 chứ không phải là việc ký văn bản, diễn ra sau đó.

Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục