Quyền lực là một nguồn năng lượng

shared from fb Tien Long Do,
-----
Quyền lực giống như tiền bạc và tình dục, rất quan trọng, nhưng người ta lại thường âm thầm

mày mò, ngại trao đổi, học hỏi.

Trong doanh nghiệp, quyền lực là một nguồn năng lượng tổ chức, ví như phân bón trong nông nghiệp, ở đâu tích tụ thì ở đó thối tha và gây ra tự hủy hoại. Nhìn theo chiều dài lịch sử, vua chúa phong kiến tích tụ quyền lực nhiều nhất, dù có nhiều ý định tốt, nhưng chủ yếu chỉ gây ra sự kìm hãm, ngăn cản sự phát triển chung. Để cây cối tốt tươi, đâm chồi, trổ bông, phân bón cần phải trải đều trên đồng ruộng.

Lãnh đạo là phát triển, gắn với trao quyền cho những người đi theo, để họ có động lực tiến lên. Người lãnh đạo tạo ra quyền lực thông qua sức ảnh hưởng, qua tài năng và sự tin cậy. Lãnh đạo tạo ra tạo ra năng lượng cho tổ chức phát triển, còn nhà cai trị thì thao túng quyền lực, tạo ra sự kìm hãm và đố kị nội bộ. Nhà cai trị có thể chiếm hữu quyền lực và nguồn lực, nhưng không tạo được năng lực tổ chức bền vững. Ngược lại, chỉ có nhà lãnh đạo mới tạo ra năng lượng cho sự phát triển, phát huy năng lực con người và tổ chức.

Trong bối cảnh VUCA, các nguồn lực dần dần suy cạn, thế giới biến động không ngừng, xu thế lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp lớn sẽ chuyển dần sang lãnh đạo phát triển tổ chức. Điều này càng thiết yếu hơn với thế hệ doanh nhân trẻ, kế thừa doanh nghiệp gia tộc. Tất nhiên thách thức với thế hệ lãnh đạo này là tìm thấy bản sắc và giá trị lãnh đạo mới, theo kịp các xu thế quản trị trên toàn cầu.

Tags: work

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục