phrase

Photo by Joey Nicotra on Unsplash "Lick (one's) chops" = liếm mép -> nghĩa là thể hiện sự háo hức, thiếu kiên nhẫn, nhất l...

phrase

Photo by Rumman Amin on Unsplash "Flap (one's) chops/gums" = vỗ miệng -> nghĩa là nói chuyện phiếm, nói xấu. Ví dụ Stop fl...

phrase

Photo by Jaime Spaniol on Unsplash "Built on sand" = xây trên cát -> nghĩa là xây dựng, thành lập trên nền tảng kém vững chắc....

phrase

Photo by Federico Burgalassi on Unsplash "Rope of sand" = sợi dây bằng cát -> nghĩa là không khỏe mạnh, vững chắc hay ổn định ...

word

Typical New Yorker. Photo courtesy: Angela Martini "Bronx cheer" = chúc mừng kiểu Bronx -> nghĩa là bĩu môi và tạo ra một âm th...

phrase

Spam mail nhận được trong 1 ngày. Photo courtesy:  xsix "Up the wazoo" có "wazoo" là từ lóng mang nghĩa hậu môn -> cụ...

phrase

Photo by Markus Spiske on Unsplash "Fall into error" -> nghĩa là cư xử không đứng đắn, sống sai; nghĩa khác là bị lầm lẫn. Ví ...

phrase

Photo by Phil Henry on Unsplash "Fall into decay" = bị phân rã -> nghĩa là suy tàn, suy sụp (quốc gia, gia đình...) hay đổ nát...

phrase

Photo by Juan Carlos Trujillo on Unsplash "Bloom of youth" = tuổi trẻ nở rộ -> nghĩa là giai đoạn đáng nhớ, thành công nhất củ...