finance

nhiều hãng đi chung xe của china (gofun...) rồi cũng sắp phá sản thôi... ----- Chinese car-sharing platform (nền tảng chia sẻ xe oto) GoFun,...

china

dân china đua nhau ly hôn giả để mua nhà thứ 3... ----- ...Wu and her husband are among those caught by the sudden clampdown (chính sách khẩ...

word

Photo by  Lesly Juarez on Unsplash "Top of mind" -> nghĩa là được ưu tiên, quan tâm trên hết.  Ví dụ A defamation (nói xấu) tr...

word

Photo by  Amador Loureiro on Unsplash "Alphabet soup" = món súp bảng chữ cái -> nghĩa là mớ hổ lốn (chữ nghĩa). Ví dụ The ocea...

word

Photo by  dylan nolte on Unsplash “Availability bias” = định kiến về sự có sẵn -> nghĩa là xu hướng đánh giá xác suất (thường xảy ra hơn...

phrase

Jeffrey F Lin on Unsplash "Grab some bench" -> nghĩa là ngồi ở ghế dự bị (trong thể thao). Ví dụ  After 29 seasons of calling ...

finance

tập đoàn năng lượng Mercuria (Geneva, Thụy Sĩ, một trong năm hãng giao dịch năng lượng tư nhân lớn nhất thế giới) bỏ 36 triệu usd mua đồng t...

word

Photo by  Alexandre Brondino on Unsplash "Sub rosa" tiếng Latin là "under the rose" -> nghĩa là cá nhân, riêng tư, b...