word

Lewis Parsons on Unsplash "Vice ring" có vice là trụy lạc, đồi bại, ring là nhóm con buôn, bọn gián điệp, ổ cướp... -> từ này n...

phrase

Đối đầu với tình yêu :))  Sharon McCutcheon on Unsplash "Meet head-on" -> nghĩa là đối đầu hay trực tiếp giải quyết việc gì. V...

economics

giải phóng nô lệ -> hệ thống tự do, chủ nghĩa tự do -> đổi mới sáng tạo trên quy mô lớn, kinh tế phát triển... ----- trích dẫn hôm nay...

funny

cố chào mời mua "bột làm bánh", thật ra là... ma túy :) ----- A traffic stop in Port St. Lucie ended with a man being arrested for...

phrase

Priscilla Du Preez on Unsplash "Yuk it up" -> nghĩa là cư xử ngớ ngẩn, ngây ngô, đùa cợt.  Ví dụ Because the way Nebraska -- ye...

phrase

Free To Use Sounds on Unsplash "A no-go area" = nơi không nên lui tới -> nghĩa là nơi rất nguy hiểm, nhất là bị kiểm soát bởi ...

phrase

Alessio Lin on Unsplash "Fit to bust" = khỏe tới ngực -> nghĩa là tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Ví dụ A recent assessment (...

ukraine

đôi nam nữ người ukraine còng tay nhau trong ngày valentine, và suốt 3 tháng sau đó, để xem có giữ được mối quan hệ ko... :) ----- These han...