phrase

Muhammad Saushan on Unsplash "On the high seas" -> nghĩa là vùng biển không bị kiểm soát bởi bất kỳ quốc gia nào. Ví dụ A cut ...

word

Photo by  Roberto Silva "Eye power" = sức mạnh con mắt -> nghĩa là người chỉ đứng lăng xăng và nhìn, chẳng được tích sự gì. Ví ...

phrase

Photo by  Ben White "Can or not?" -> nghĩa là 'được hay không'? Ví dụ Samuel: What time do you want for our first date?...

phrase

Photo by  Clay Banks "Ups/up there lah" -> nghĩa là khen ai đạt thành tích cao. Ví dụ IELTS 9.0 over all? Amazing, up there lah...

word

Photo by  engin akyurt "Die already" = chết rồi -> nghĩa là khi ai đó lâm vào nghịch cảnh, gặp vấn đề. Ví dụ Poor ya, die alrea...

phrase

Photo by  Fabrizio Verrecchia "What time already" = biết mấy giờ rồi không -> nghĩa là nói ai không bao giờ đến đúng giờ, thườn...

word

Alice Yamamura on Unsplash "Vice versa" -> nghĩa là đối lập, trái ngược.  Ví dụ According to the game director, players who are...

economics

làm sao điều hành doanh nghiệp, hay khởi nghiệp được, nói gì đến "dẫn dắt cuộc chơi" lan đột biến được, nhỉ :D ----- trích dẫn hôm...

funny

shared from fb đỗ hùng , ----- Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc vừa công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Với việc c...

sex

theo lời kêu gọi của danh hài  Alex Williamson,  9/4/2021 sẽ là ngày 1 triệu thanh niên úc... thủ dâm :D ----- Alex Williamson really wants ...

funny

có em, chuột ăn trộm định vị gps của mèo khiến chủ đuổi hụt hơi khắp nhà :D ----- This is one rat that was on the move. A pet owner thought ...

funny

ở chung cư  Montana Valley, ohio, mỹ, xe ôtô sẽ bị cẩu đi nếu... quá xấu :D ----- In Ohio, the Montana Valley Apartments complex is towing (...