phrase

Trống trơn.  James Best on Unsplash "Not one iota" -> nghĩa là không một tí, một chút gì cả. Ví dụ When it comes to her own po...

funny

tệ đến mấy chắc chắn còn hơn anh chàng bác sĩ thú y ở thái lan này rồi, chữa cho voi bị táo bón, nhận nguyên một bãi khổng lồ vào mặt... :))...

phrase

Gary Butterfield on Unsplash "There and then" -> nghĩa là ngay lúc đó, tại nơi đó thời điểm đó. Ví dụ  Amir would exit the att...

word

Greg Rosenke on Unsplash "Amateur hour" -> nghĩa là làm việc cẩu thả, qua quýt, nửa vời.  Ví dụ Cramer reports that outside the...

phrase

Bianca Ackermann on Unsplash "Bully for you" -> nghĩa là chúc may mắn (có thể dùng theo cách mỉa mai khi câu chuyện hoặc thành ...