phrase

Spencer Davis on Unsplash "Full as a tick" -> nghĩa là ăn uống nhiều đến mức no căng bụng. Ví dụ Similes (ví von) and colorful ...

history

shared from fb đào trung thành , ----- Trương Nghi là người nước Ngụy, thuộc tầng lớp bình dân. Ông là bạn đồng môn với Tô Tần, theo học Quỷ...

word

Photo by  Vidar Nordli-Mathisen "An artistic style" = phong cách nghệ sĩ -> nghĩa là phẩm chất đặc biệt của người nghệ sĩ hoặc ...

phrase

Alex Iby on Unsplash "One true pairing" = cặp đôi đích thực -> nghĩa (lóng) là mối quan hệ hư cấu được người hâm mộ ủng hộ, hy...

phrase

Annie Spratt on Unsplash "Work like a Trojan" = làm việc như một Trojan (là người yêu nước dũng cảm, cống hiến hết mình cho đất n...

word

Photo by  Mariana Kieffer “The whole picture” = bức tranh tổng thể -> nghĩa là nhận thức/cách trình bày toàn diện về tình huống, khái niệ...

word

Photo by  Dan Meyers “A whole nother story” = một câu chuyện hoàn toàn khác -> nghĩa là nhấn mạnh sự khác nhau giữa hai vấn đề đang được ...

word

Photo by  Puvvukonvict photography “A wide boy” = nhóc xảo trá -> nghĩa là người kiếm tiền phi pháp, không chính đáng. Ví dụ Wait a minut...

sex

"giang cư mận" xôn xao vì bức ảnh chú sóc sáu múi, BÌU TO... :D ----- 'Well-hung' ripped squirrel with six pack leaves peo...

beer

các bác sĩ ghi nhận trường hợp cực hiếm đầu tiên, một phụ nữ... đái ra bia... :D ----- A woman in Pittsburgh has become the first documented...