HẬU QUẢ CỦA THẾ CHIẾN 2 VỚI VIỆT NAM

Ngoài Matxcơva, nhiều thành phố khác cũng tổ chức duyệt binh năm nay. Tổng cộng các cuộc diễu binh được tổ chức tại 28 thành phố của Nga năm nay để kỷ niệm Ngày chiến thắng, với sự tham gia của gần 65.000 người, khoảng 2.400 loại vũ khí và thiết bị quân sự cũng như hơn 460 máy bay.

Điện Kremlin cho biết không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào được mời tham dự lễ duyệt binh tại Matxcơva năm nay.

Mà lâu nay mình cũng chả thấy bọn tư bản giãy chết duyệt binh gì cả, chắc tại bọn chúng toàn gây ra những cuộc chiến phi nghĩa hoặc toàn chiến bại, hay chúng đói rách không có tiền tổ chức?!

Nhìn lại năm 1945, VN đang là 1 nước thuộc địa đói rách, vai trò quốc tế chỉ là ruồi muỗi. Thế nhưng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi hưởng lợi. Suy cho cùng, VN phải nhớ ơn phát xít Đức, Nhật và Mỹ, Liên Xô, thì mới có độc lập. Nếu nước Pháp không bại trận trước Đức, nếu Nhật không hấp diêm Pháp tại VN thì VN không bao giờ đánh thắng thực dân Pháp. Thực tế cho thấy tất cả các cuộc khởi nghĩa trước 45 đều thất bại, ngay cả Xô viết Nghệ Tĩnh do đảng CS lãnh đạo cũng có kết cục tương tự. Đảng ta vẫn thường nói là các cuộc cách mạng tư sản không tập hợp được đông đảo quần chúng, cải lương...nên không thành công, đến khi có đảng thì mới lãnh đạo được quần chúng để cách mạng thành công. Thực ra phải hiểu là nếu Pháp không kiệt quệ do Thế chiến 2 thì sẽ không có cách mạng tháng 8 và cả trận Điện Biên Phủ (sau năm 45 Mỹ phải tài trợ 80% chi phí cho Pháp ở Đông Dương). Nếu Nhật không thua Mỹ và LX thì VN vẫn là thuộc địa của Nhật dài dài cho dù có được độc lập trong khối Đại Đông Á. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh thì VN có khoảng trống quyền lực, chính quyền Trần Trọng Kim thì không có quân đội để tự bảo vệ chính quyền, đảng ta mới nhân cơ hội cướp chính quyền thành công.

Như vậy có thể nói Thế chiến 2 đã làm đảo lộn bản đồ thế giới tạo cơ hội độc lập cho nhiều nước thuộc địa như VN nhưng cũng để lại vô số hệ quả đau thương mà đến tận hôm nay vẫn chưa giải quyết xong. Hệ quả đó là nước Đức bị chia đôi, là tiền đề để Triều Tiên và VN chia đôi. Sau khi Nhật rút khỏi Đông Dương thì VN bị Tàu Tưởng lấy mất đảo Ba Bình (lớn nhất ở Trường Sa, bây giờ vẫn chưa lấy lại được từ Đài Loan) và đảo Bạch Long Vĩ (đã được Tàu Mao trả lại năm 56).

Nước Đức chia hai là hệ quả trực tiếp của thế chiến còn Triều Tiên và VN chia hai là hệ quả gián tiếp của thế chiến, do có 2 lực lượng giải giáp quân Nhật tại 2 miền. Việc chia tách này đã gây ra cuộc chiến ác liệt thứ 2 của thế kỷ 20, hậu quả vẫn còn dai dẳng, TT vẫn còn chia 2, VN tuy đã thống nhất 40 năm nhưng người Việt vẫn chia 2 phe chửi nhau như chó với mèo chả biết bao giờ hết.

Tags: columnist
Tags: dqchinh
Tags: history

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục