GIA LONG CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ ĐÚNG HAY SAI?

Mấy hôm rồi các trại bo` có trend chửi Gia Long là cõng rắn cắn gà nhà, cầu viện ngoại bang, cắt đất Trấn Ninh cho Lào, phân lô bán nền… Vậy Gia Long công tội thực sự ra sao?


Thời quân chủ chuyên chế, vua là thiên tử, theo truyền thống phong kiến Trung Hoa mà Việt Nam bị ảnh hưởng, thì thiên hạ đều là của vua. Vua có toàn quyền định đoạt. Nên việc vua chúa cắt đất này kia đem tặng cho nước khác để trả ơn là chuyện rất bình thường. Như anh em đem cân đường hộp sữa đi biếu người thân. Đứa nào thắc mắc, vua chém bay đầu, sao dám ý kiến ý cò.

Việc vua nước này cầu viện vua nước kia để đánh lại kẻ tiếm ngôi cũng là chuyện bình thường, không có ai đánh giá cả. Thời ấy nó thế.

Phải nhớ là hầu hết đất đai từ Quảng Trị vào tới Cà Mau đều là đất cho tặng của vua Chiêm Thành và Chân Lạp. Chả thấy con bo` nào thắc mắc là sao lại đi nhận đất phân lô bán nền!

Đầu tiên là châu Ô, châu Lý là của hồi môn để cưới công chúa Huyền Trân. Đến thời chúa Nguyễn, do Chân Lạp thường xuyên nội loạn, vua Chân Lạp lại sang cầu viện chúa. Chúa đem quân sang giúp và được vua Chân Lạp cắt đất trả công.

Đất Hà Tiên, vùng Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ngày nay, cũng là do Mạc Thiên Tích (con Mạc Cửu) lấy đất đang của Chân Lạp đem về theo chúa Nguyễn. Tóm lại là hầu như đất Nam Kỳ sau này đều có nguồn gốc cho tặng như vậy từ Chân Lạp.

Sau này Nguyễn Huệ dẹp chúa Trịnh rồi rút quân về Nam thì vua Lê Chiêu Thống cũng cắt đất Nghệ An tặng ông Huệ để trả công.

Trong bối cảnh như vậy nên Nguyễn Ánh đi cầu viện quân Xiêm hay quân Pháp, hỗ trợ quân Thanh đánh Tây Sơn cũng là chuyện bình thường. Gia Long cắt đất Trấn Ninh trả công cho Lào, vì Lào giúp ông đánh Tây Sơn cũng là chuyện bình thường, có trước có sau, chịu ơn thì phải trả ơn.

Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm nhưng Xiêm đánh thua, Nguyễn Ánh hứa cắt đất cho Pháp nhưng Pháp không giúp nên lời hứa không được thực hiện. Quan trọng là cuối cùng Gia Long không hề phụ thuộc Xiêm hay Pháp.

Nên nhớ là mối quan hệ của Gia Long với Pháp không hề là tiền đề để Pháp xâm lược Đại Nam, như đàn bo` đang rêu rao. Lý do chính khiến Pháp xâm lược Đại Nam lại do chính sách bế quan tỏa cảng, diệt đạo Công giáo của các vua Minh Mạng tới Tự Đức. Với chính sách thân phương Tây của Nguyễn Ánh sẽ không khiến cho mất nước, sẽ kiểu như Thái Lan hay Nhật (không mất nước là do chấp nhận ôn hòa và giao thương với phương Tây). Tiếc là con cháu ông lại học theo TQ kỳ thị phương Tây, bế quan tỏa cảng và cấm đạo, nên mới bị Tây đánh. Việc Gia Long phong quan chức cho người Pháp đi theo mình chống Tây Sơn thể hiện chính sách thân phương Tây của ông.

Cần biết là vua Thái cũng phải phân lô bán nền cắt mấy tỉnh cho Anh và Pháp thì mới giữ được đất nước không bị thành thuộc địa đó. Nếu không phân lô thì chắc Thái cũng thành thuộc địa rồi.

Ai thống nhất đất nước?

Đàn bo` nó bảo là công của Tây Sơn, Gia Long thừa hưởng thôi! Nên nhớ là chúa Trịnh Sâm mới chiếm Phú Xuân, đánh chúa Nguyễn chạy vào Gia Định, coi như mất ngôi chúa. Tây Sơn lúc đó về hàng chúa Trịnh để truy sát chúa Nguyễn và Nguyễn Ánh (cháu của chúa).

Sau khi Trịnh Sâm và tướng Hoàng Ngũ Phúc (người có công đánh dẹp chúa Nguyễn) chết thì Nguyễn Huệ mới đánh ra Bắc dẹp chúa Trịnh Tông nhưng đó không hề là thống nhất đất nước. Bởi Bắc Hà vẫn do vua Lê nắm giữ, từ Nghệ An vào tới Gia Định là đất Tây Sơn (độc lập với Bắc Hà). Nhưng ngay đất của Tây Sơn cũng không thống nhất mà chia làm 3. Gia Định do Nguyễn Lữ nắm, Quy Nhơn do Nguyễn Nhạc, Phú Xuân do Nguyễn Huệ chiếm (là vùng đất hẹp nhất).

Khi quân Thanh đánh sang, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, rồi đánh thắng quân Thanh, thì lúc đó cũng không phải thống nhất đất nước, vì Gia Định đã bị Nguyễn Ánh chiếm lại mất rồi. Hơn nữa, Nguyễn Nhạc không hề tham gia đánh Thanh với Nguyễn Huệ, vẫn coi như độc lập với Nguyễn Huệ. Trước đó 2 anh em còn đánh nhau, Huệ còn cho quân bao vây Quy Nhơn của Nhạc, khiến Nhạc phải khóc mà xin em tha cho! Vậy Nguyễn Huệ thống nhất đất nước lúc nào đây?

Phải tới khi Nguyễn Ánh bắt được Quang Toản, trước đó Toản đã chiếm Quy Nhơn của bác Nhạc, từ đó mới thực sự thống nhất đất nước từ Gia Định (toàn bộ Nam Kỳ sau này) ra tới Bắc Hà thành 1 nước.

Nguyễn Huệ thì đúng là 1 vị tướng tài, sắt máu. Nhưng ông không có tố chất của 1 quân vương anh minh, nên để lại 1 di sản bất hòa giữa anh em, bác cháu, quân tướng (các tướng cũng đánh nhau). Chính thế nên khi Quang Trung chết là Tây Sơn nội loạn ngay.

Nguyễn Ánh không có cái dũng của vị đại tướng như Nguyễn Huệ, nhưng có tố chất quân vương, với ý chí quật cường, chấp nhận nếm mật nằm gai để mưu đại nghiệp.

Còn đàn bo`, chúng lấy quan điểm hiện đại để đánh giá cách hành xử thời phong kiến, là rất ngu. Luận điệu của chúng khác gì chửi Khổng tử là thằng ng u vì không biết giải phương trình bậc 2.

Thời hiện đại thì không có chuyện nguyên thủ dám phân lô bán nền, đổi đất lấy hòa bình. Đó là lý do TT Zelensky không chấp nhận bỏ Crimea và Donbass để chấm dứt chiến tranh. Bọn bo` đang chửi ông đó! Đúng là ng u theo đàn.

Tags: columnist
Tags: dqchinh
Tags: history

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục