Thư vào Nam

shared from fb Nhã Hoàng,
-----


"Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam là một cuộc chiến tranh chống ngoại xâm đồng thời mang một số yếu tố nội chiến."

Thư của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gởi Bí thư Trung ương Cục miền Nam Phạm Hùng, 10.10.1974.

Đây là ý kiến ông Lê Duẩn đã phát biểu trong Hội nghị Bộ chính trị trước đó.

Tags: book

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục