Journey in Life

Sunday, October 22, 2017

"A closed book to me" nghĩa là gì?

Cô nàng khó hiểu. Photo courtesy Sheila Sund.

'A closed book to sb' = quyển sách đóng (đối với ai) -> nghĩa là bí mật, câu đố, đề tài khó hiểu đối với ai (a secret, mystery, or puzzle, as in I can't figure her out; she's a closed book to me. This term alludes to information one can't obtain or comprehend (because the book is closed); điều bạn chấp nhận là đã hoàn toàn kết thúc (something that you accept has completely ended, đóng một chương sách).

Ví dụ
Her whole life outside of work remains something of a closed book.

Prosecutor Henry Blackshaw said the boy had become "a closed book" who didn't trust the authorities and had been caught viewing inappropriate websites since the abuse came to light.

The former footballer, 38 - whose girlfriend and former TOWIE star Kate Wright says she is quitting show business to focus on her new beau and his brood - said he'd always been a closed book when it comes to emotion - but that he treasures brief moments of happiness with his children more than he did before Rebecca passed away.

Phạm Hạnh

Saturday, October 21, 2017

"In her bad books" nghĩa là gì?

Đừng để nàng buồn. Photo courtesy Wyatt Fisher.

'In/be someone's bad books' = là quyển sách bậy của ai -> nghĩa là không được ai ưa (having fallen out of favor with someone).

Ví dụ
A warning for the contestants to not get in her bad books and a motivational message for her to stay strong.

Laura's ex boyfriend Tom is in her bad books after he admitted to cheating on her while they were together - with her own sister, no less.

For the average woman needs a minimum of seven days and 11 hours' notice for a surprise break, according to researchers, or else you'll be in her bad books, rather than her good ones.

Now, if you want to get technical, Elsa may or may not have hinted that Chris could be in her bad books, jokingly calling out her hubby on Instagram for missing her birthday just last week.

Phạm Hạnh

Friday, October 20, 2017

Quản lý chi phí bán hàng và đạo đức kinh doanh

by Lãnh Vân, shared via saigontimes,
-----
* nguyên tắc chi trả:
- tất cả chi phí đều phải chuyển khoản, có hóa đơn, không dùng tiền mặt, trừ phi giá trị nhỏ, vd < 10 usd (mức này xác định hằng năm), 
- làm việc với cơ quan, chuyển vào tài khoản cơ quan, ko chi trả tài khoản cá nhân, 
- làm việc với cá nhân, ko chi trả tài khoản cá nhân khác, 

* nguyên tắc quà tặng: 
- có giá trị kỷ niệm/nghệ thuật, ko có giá trị thương mại, 
- giá trị quy ra tiền thấp hơn mức quy định, vd < 200 usd đối với cơ quan, < 20 usd đối với cá nhân, 
- tặng quà phải mang tới cơ quan, ko tới nhà riêng, 

nguyên tắc nhằm ngăn ngừa sự thông đồng giữa nhân viên công ty với bên ngoài, ko để xảy ra tiếng xấu bất lợi cho công ty, 
thương hiệu công ty có giá trị hàng chục tỷ usd, đủ nuôi sống toàn bộ nhân viên -> mỗi nhân viên phải có trách nhiệm bảo vệ/phát triển giá trị thương hiệu,

* nhận quà đối tác:
- tuyệt đối ko nhận tại nhà riêng,
- ko nhận tại cơ quan rồi mang về ko ai biết,
- tất cả quà tặng, nộp cho nhóm "quản lý đạo đức kinh doanh" (thường gồm giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự và kiểm tra nội bộ, nhóm này độc lập với tổng giám đốc)
- nhóm "quản lý đạo đức kinh doanh" sẽ quyết định làm gì với quà tặng

đảm bảo: nhân viên vui lòng vì thấy bình đẳng, cấp trên ko "ăn trên đầu trên cổ" họ; minh bạch, trao cho quần chúng phương tiện kiểm soát người có quyền...