Journey in Life

Friday, August 18, 2017

"Time hangs heavy" nghĩa là gì?

Lưới nặng, cá đầy. Photo courtesy Danumurthi Mahendra.

'Time hangs heavy' nghĩa là thời gian nặng nề (trôi) vì bạn (gần như) chẳng có việc gì để làm (if time hangs heavy, it seems to pass slowly because you do not have enough to do).

Ví dụ
A clock ticks somewhere in the silence of your apartment, empty second after empty second, reminding you that time hangs heavy when you have lost your way, like a vise (mỏ cặp, êtô) around your neck.

Try spending time with your loved ones instead of worrying about them. When time hangs heavy on your hands, scroll through your phone. If looking at someone’ number or picture on WhatsApp brings a reminiscent (hồi tưởng, gợi nhớ) smile to your face, call them — the time to catch up is now!

Set inside a coffin, this unusual and ingenious (khéo léo, tài tình, mưu trí) thriller pretty much corners the market in claustrophobia (nỗi lo sợ mình bị giam giữ). Ryan Reynolds is an American contractor (nhà thầu) in Iraq who awakes buried alive with only a mobile, a lighter and a light-stick for company. Inevitably, time hangs heavy here and there, but Rodrigo Cortés is highly inventive (đầy sáng tạo, óc sáng chế) in teasing out the sweaty terror.

Phạm Hạnh

Thận trọng với quyết định tăng VAT

shared from Vu Thanh Tu Anh,
-----
Thứ nhất, thuế VAT nhìn chung có tính “lũy thoái”, do vậy sẽ đánh vào người thu nhập thấp nặng nề hơn. Người tiêu dùng, bất kể thu nhập cao hay thấp, đều phải đóng cùng một mức thuế VAT cho cùng một sản phẩm chịu thuế. Song do người thu nhập thấp phải dành một tỷ trọng thu nhập lớn hơn cho tiêu dùng nên gánh nặng thuế họ phải chịu sẽ chiếm một tỷ trọng cao hơn so với thu nhập. Tăng thuế VAT vì vậy sẽ làm người thu nhập thấp bị tổn thương nhiều hơn - do vậy khó được chấp nhận dưới góc độ công bằng.

Thứ hai, tỷ trọng đóng góp của VAT trong tổng thu ngân sách của Việt Nam hiện đã khá cao, cao hơn hẳn so với các nước EU – là những nước có thuế suất VAT thuộc nhóm cao nhất thế giới. Với thuế suất VAT phổ thông hiện nay là 10%, VAT đã chiếm tới 27,5% tổng thu ngân sách của Việt Nam. Trong khi đó, với mức thuế suất phổ thông trung bình cao hơn hẳn (21,3%), VAT cũng chỉ chiếm trung bình 21,4% tổng thu ngân sách của các nước EU (xem 2 đồ thị ở dưới). Điều này cũng ngụ ý rằng, việc tăng thuế suất VAT không hiển nhiên cải thiện vai trò của sắc thuế này trong tổng ngân sách.

Thứ ba, và quan trọng nhất, nguồn gốc của nợ công và thâm hụt ngân sách nặng nề ở Việt Nam không phải do thiếu khả năng huy động ngân sách mà chính là do hiệu quả chi ngân sách thấp, trong khi tỷ lệ chi ngân sách hiện đã rất cao, lên tới 28-29% GDP.

Thursday, August 17, 2017

Gương kiên nhẫn của Socrate

shared via Golden Nguyen,
-----
... sở dĩ Socrate chịu đựng, một cách nhẫn nại tính khí bất thường của một bà vợ quá sức mất dạy, đâu phải, như người ta đã hiểu một cách vụng về, là tại ông có tính khiếp nhược, làm cái gương "khư khư bất động" trước mọi nỗi ngang trái trong đời. Nhà thể thao kia muốn tập nhảy cao, cớ sao lại ôm trái tạ và cột bao cát nơi chân làm gì... Cái thân thể mình kia cũng chưa đủ nặng... rồi sao? Có ai mà ngu si như thế không? Chắc chắc là không có ai cho người đó là ngu cả. 

Thì người vợ quá hung hăng này, đối với Socrate, chỉ là cái bao cát, trái tạ không hơn không kém, mà ông đã khéo lợi dụng, để tập luyện cái tinh thần thản nhiên điềm tĩnh của ông thôi. Bảo rằng: "Với những người đàn bà mất dạy ấy, thì hãy cho nói ít tát cho kêu là êm chuyện", thì có khác nào bảo với nhà thể thao kia hãy bỏ quách cái bao cát và trái tạ đi cho rồi, cho khoẻ thân vậy... Cái hay của Socrate là biết xoay cái hại thành cái lợi, lợi dụng những điều ngang trái lặt vặt trong đời để tập luyện cái tinh thần tự chủ và điềm đạm của mình.