Journey in Life

Monday, May 29, 2017

"Dry fly" nghĩa là gì?

Photo courtesy Jim Pennucci.

'Dry fly' nghĩa là câu bằng mồi ruồi giả (an artificial fishing fly that is made to float lightly on the water).

Ví dụ
With the cloudiness in the water, the dry-fly bite will be tough.

Before he'd made his first cast, she'd released three trout hooked on a dry fly.

Stephen Curry seems like he'd enjoy gracefully flinging a dry fly with a slow action bamboo rod.

When fishing during even predictable dry fly hatches, variety is important, and hackle can create a much-needed distinction to get the attention of selective trout keying on a particular contour.

Phạm Hạnh

ĐỪNG QUÁ BAO BỌC CON

from 'Little Sol Montessori':

Con vui lắm vì được ông bà bố mẹ yêu chiều, thậm chí cả họ hàng nữa. Ở Việt Nam hiện nay con biết đại đa số là tình yêu 421: 4 ông bà nội ngoại, 2 bố mẹ, xoay quanh 1 em bé là con!

Con biết bất kỳ bà mẹ nào trên thế giới cũng yêu con nhưng nhiều lúc con thấy đó chỉ là cảm giác an toàn, bao bọc khi bố mẹ làm thay làm hộ con rất nhiều việc...

Con mong bố mẹ yêu con bằng tình yêu như “đống lửa”: đó là sự NHEN NHÓM, KHÍCH LỆ. Đó là sự nhìn xa trông rộng, đem lại lợi ích suốt đời cho con, nuôi dưỡng con thành đứa trẻ thật sự bản lĩnh, thực sự mạnh mẽ trong đường đời, dám đương đầu với mọi khó khăn, chông gai; chấp nhận thất bại và vấp ngã. Mong bố mẹ khi con gặp khó khăn thì tận tình chỉ dẫn, tư vấn, đừng quá bao bọc và làm thay con mọi việc. Đó mới thật sự là tình yêu đúng nghĩa để con mạnh mẽ như Đại Bàng có thể tung cánh bay thật cao thật xa chứ không phải là như chú gà loanh quanh trong vườn bố mẹ ạ!


Bài trước: CHO CON NGHỊCH BẨN ĐI MÀ!

Sunday, May 28, 2017

"Dry cough" nghĩa là gì?

Photo courtesy milchundei.

'Dry cough' nghĩa là chứng ho không đờm, ho khan.

Ví dụ
Dry cough may occur due to inflammation of the trachea (khí quản) or irritation in the throat.

The patient is a camel worker and had complaints of fever and dry cough for several days.

Some of us have a nervous, repetitive cough, while others splutter if food goes down the wrong way - but the classic new, dry cough is probably a virus affecting the upper respiratory tract (bộ máy hô hấp).

Spicy ginger works as an expectorant (thuốc long đờm), helping loosen and expel mucous (nhầy) from the lungs. It can also stop the painful tickle at the back of throat that can trigger a cough if the first place, if you are experiencing a dry cough. The peppermint (bạc hà cay) will also help relieve the irritating tickle of a cough.

Phạm Hạnh