Thêm một "thời khắc quyết định"...

another decision point...

- why did the chicken cross the road?
- because it's merrier on the other side :)

- vì sao con gà qua đường?
- vì bên kia vui hơn :)
~ sơn sỹ điều, rể traphaco said

đầu gà còn hơn đuôi trâu

tám năm làm cgo đã felt repitition rồi, mười năm tới là ceo #timesbiz nhé các bạn (^.^)
 
Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc