Journey in Life: friend
Showing posts with label friend. Show all posts
Showing posts with label friend. Show all posts

Wednesday, July 17, 2019

Phê cùng cô giáo

ngày này cách đây 10 năm, 17/7/2009 :)

quán uzbekistan ở nhật bản
like King of Persia in 6th BC :)

Bài trước: 

Monday, June 17, 2019

Traphaco - Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám đốc Công ty, 2019


Bài trước: Traphaco - Chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Công ty, 2019

Tuesday, June 11, 2019