Journey in Life: quote
Showing posts with label quote. Show all posts
Showing posts with label quote. Show all posts

Tuesday, November 12, 2019

Sự giàu có đích thực

Photo by Cole Keister on Unsplash.

A man's true wealth is the good he does in the world.

Sự giàu có thực sự của một người là những điều tốt đẹp người đó làm cho thế giới.

Monday, November 11, 2019

Muốn giàu có, hãy trả lời câu hỏi này

Photo by Austin Distel on Unsplash.

So you want to be a Millionaire? Will you pay yourself a Million Dollars for what you are doing?

Vậy là bạn muốn trở thành Triệu phú? Liệu bạn sẽ trả một triệu đô-la cho những gì bạn đang làm?

Thursday, November 7, 2019

Hành động, không chờ đợi

Photo by Avi Richards on Unsplash.

To be rich, you only need one good idea and massive action.

Để giàu có, bạn chỉ cần một ý tưởng hay và (liên tục) hành động.

Bài trước: Vận may mỉm cười

Tuesday, November 5, 2019

Vận may mỉm cười

Fisherman, Lampung, Indonesia. Photo by Deviyahya on Unsplash.

The harder you work, the luckier you get.

càng làm việc chăm chỉ, bạn càng nhiều may mắn.

Thursday, October 31, 2019

Khẩu hiệu của người chiến thắng

Photo by Quino Al on Unsplash.

Can do, will do, done! This is the slogan of winning teams.

Có thể làm được, sẽ làm, đã làm được! Đây là khẩu hiệu của các đội/nhóm chiến thắng/thắng cuộc.

Bài trước: Hãy cứ mơ đi

Wednesday, October 30, 2019

Hãy cứ mơ đi

Photo by Jake Ingle on Unsplash.

If you can dream it, you can do it.
~ Walt Disney

Bài trước: Bạn luôn đúng

Tuesday, October 29, 2019

Bạn luôn đúng

Photo by Chris Yang on Unsplash.

Whether you think you can, or you think you can't--you're right.
~ Henry Ford

dù nghĩ mình làm được hay không, bạn luôn đúng.

Wednesday, July 24, 2019

Xin cho thời gian đứng yên lắng đọng

Photo by Eduardo Olszewski on Unsplash.

Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
~ Benjamin Franklin

Bạn yêu cuộc sống? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó chính là chất liệu cuộc sống.

Bài trước: Công bằng ở đâu?

Saturday, June 29, 2019

Công bằng ở đâu?

Photo by Ujwal Hollica on Unsplash.

None but the brave deserve the fair.
~ John Dryden

Chỉ những người dũng cảm mới (xứng) đáng nhận được sự công bằng.

Chọn nghề hợp ngũ hành

Photo by Sasha • Stories on Unsplash.

The vocation of every man and woman is to serve other people.
~ Leo Tolstoy

Nghề (nghiệp) của mỗi người (đàn ông và phụ nữ) là phục vụ người khác.

Bài trước: Đối diện khổ đau

Saturday, March 23, 2019

Đối diện khổ đau

Photo by Paola Chaaya on Unsplash.

Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. The really great men must, I think, have great sadness on earth.
~ Fyodor Dostoyevsky

Đau buồn và thống khổ luôn là điều không thể tránh khỏi đối với những ai có một trí tuệ lớn và một trái tim sâu sắc. Tôi cho rằng, những con người vĩ đại hẳn phải buồn bã nhất thế gian.

Bài trước: Do you like my laugh?

Thursday, January 3, 2019

Tôi tự học

Photo courtesy mark sebastian.

Education: the path from cocky ignorance to miserable uncertainty.
~ Mark Twain

Giáo dục: con đường đi từ sự ngu dốt ngạo mạn đến cảm giác hoang mang đầy khốn khổ.

Saturday, December 1, 2018

Tuesday, October 23, 2018

Sống như những nhành cây

Photo courtesy Steve Jurvetson.

It is the same with man as with the tree ... The more he seeketh to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep—into the evil.
~ Friedrich Nietzsche

Con người -- cũng giống như cái cây -- ... Càng tìm cách vươn lên (đỉnh) cao và ánh sáng, rễ/gốc của anh ta càng đâm xuống đất mạnh hơn, sâu hơn, vào trong bóng tối và sâu thẳm -- vào điều ma tà/hiểm độc.

Thursday, August 30, 2018

Cuốn sách mát lạnh tâm hồn

Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book.
~ Bill Watterson

Những ngày mưa nên ở nhà với một tách trà và một cuốn sách hay.

lãng quên... Photo courtesy Nadine Heidrich.

Bài trước: Cầu vồng sau mưa

Wednesday, August 29, 2018

Cầu vồng sau mưa

Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upwards.
~ Vladimir Nabokov

Đừng bực tức với mưa; nó chỉ đơn thuần là không biết làm sao để "rơi" (hướng) lên mà thôi.


Photo courtesy adrazahl.

Bài trước: Đừng nhìn bề ngoài

Friday, August 3, 2018

Đừng nhìn bề ngoài

Chameleon's eye. Photo courtesy Umberto Salvagnin.

Take nothing on its looks; take everything on evidence. There's no better rule.
~ Charles Dickens

Với bất kỳ sự vật/hiện tượng nào, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài; chỉ tin vào bằng chứng. Không có quy tắc nào tốt hơn.

Bài trước: Đả hổ diệt ruồi

Thursday, August 2, 2018

Đả hổ diệt ruồi

Photo courtesy armur tiger program.

When a man wants to murder a tiger he calls it sport; when the tiger wants to murder him he calls it ferocity.
~ George Bernard Shaw

Khi một người muốn giết một con hổ, anh ta gọi nó là thể thao; khi con hổ muốn ăn thịt anh ta, anh ta gọi nó là tàn bạo.


Wednesday, August 1, 2018

Lê Văn Tám và những suy ngẫm về giá trị ảo

the battle of clontarf, 1,000 years on by spraoi, St. Patrick’s Day Parade In Dublin. Photo courtesy William Murphy.

History, n.: An account mostly false, of events mostly unimportant, which are brought about by rulers mostly knaves, and soldiers mostly fools.
~ Ambrose Bierce

Lịch sử, (danh từ): chuyện kể hầu như là lừa dối, về các sự kiện chủ yếu là không quan trọng, được đưa ra bởi những kẻ cai trị chủ yếu là phường xỏ lá ba que, và bởi những binh lính hầu hết là kẻ xuẩn ngốc.

Tuesday, July 31, 2018

Đừng nói lời cay đắng

Photo courtesy Prayitno.

We love flattery even though we are not deceived by it, because it shows that we are of importance enough to be courted.
~ Ralph Waldo Emerson

Chúng ta ưa nghe nịnh dù không bị đánh lừa, vì nó cho thấy chúng ta xứng tầm quan trọng để được tâng bốc.

Bài trước: Đến khi em nhận ra

* (left) Princess SONIA SHENOL & (right) Princess VICTORIA McGREGOR. 2013 Rose Parade, Pasadena, California.