Journey in Life: quote
Showing posts with label quote. Show all posts
Showing posts with label quote. Show all posts

Wednesday, July 24, 2019

Xin cho thời gian đứng yên lắng đọng

Photo by Eduardo Olszewski on Unsplash.

Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
~ Benjamin Franklin

Bạn yêu cuộc sống? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó chính là chất liệu cuộc sống.

Bài trước: Công bằng ở đâu?

Saturday, June 29, 2019

Công bằng ở đâu?

Photo by Ujwal Hollica on Unsplash.

None but the brave deserve the fair.
~ John Dryden

Chỉ những người dũng cảm mới (xứng) đáng nhận được sự công bằng.

Chọn nghề hợp ngũ hành

Photo by Sasha • Stories on Unsplash.

The vocation of every man and woman is to serve other people.
~ Leo Tolstoy

Nghề (nghiệp) của mỗi người (đàn ông và phụ nữ) là phục vụ người khác.

Bài trước: Đối diện khổ đau

Saturday, March 23, 2019

Đối diện khổ đau

Photo by Paola Chaaya on Unsplash.

Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. The really great men must, I think, have great sadness on earth.
~ Fyodor Dostoyevsky

Đau buồn và thống khổ luôn là điều không thể tránh khỏi đối với những ai có một trí tuệ lớn và một trái tim sâu sắc. Tôi cho rằng, những con người vĩ đại hẳn phải buồn bã nhất thế gian.

Bài trước: Do you like my laugh?

Thursday, January 3, 2019

Tôi tự học

Photo courtesy mark sebastian.

Education: the path from cocky ignorance to miserable uncertainty.
~ Mark Twain

Giáo dục: con đường đi từ sự ngu dốt ngạo mạn đến cảm giác hoang mang đầy khốn khổ.

Saturday, December 1, 2018

Tuesday, October 23, 2018

Sống như những nhành cây

Photo courtesy Steve Jurvetson.

It is the same with man as with the tree ... The more he seeketh to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep—into the evil.
~ Friedrich Nietzsche

Con người -- cũng giống như cái cây -- ... Càng tìm cách vươn lên (đỉnh) cao và ánh sáng, rễ/gốc của anh ta càng đâm xuống đất mạnh hơn, sâu hơn, vào trong bóng tối và sâu thẳm -- vào điều ma tà/hiểm độc.

Thursday, August 30, 2018

Cuốn sách mát lạnh tâm hồn

Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book.
~ Bill Watterson

Những ngày mưa nên ở nhà với một tách trà và một cuốn sách hay.

lãng quên... Photo courtesy Nadine Heidrich.

Bài trước: Cầu vồng sau mưa

Wednesday, August 29, 2018

Cầu vồng sau mưa

Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upwards.
~ Vladimir Nabokov

Đừng bực tức với mưa; nó chỉ đơn thuần là không biết làm sao để "rơi" (hướng) lên mà thôi.


Photo courtesy adrazahl.

Bài trước: Đừng nhìn bề ngoài

Friday, August 3, 2018

Đừng nhìn bề ngoài

Chameleon's eye. Photo courtesy Umberto Salvagnin.

Take nothing on its looks; take everything on evidence. There's no better rule.
~ Charles Dickens

Với bất kỳ sự vật/hiện tượng nào, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài; chỉ tin vào bằng chứng. Không có quy tắc nào tốt hơn.

Bài trước: Đả hổ diệt ruồi

Thursday, August 2, 2018

Đả hổ diệt ruồi

Photo courtesy armur tiger program.

When a man wants to murder a tiger he calls it sport; when the tiger wants to murder him he calls it ferocity.
~ George Bernard Shaw

Khi một người muốn giết một con hổ, anh ta gọi nó là thể thao; khi con hổ muốn ăn thịt anh ta, anh ta gọi nó là tàn bạo.


Wednesday, August 1, 2018

Lê Văn Tám và những suy ngẫm về giá trị ảo

the battle of clontarf, 1,000 years on by spraoi, St. Patrick’s Day Parade In Dublin. Photo courtesy William Murphy.

History, n.: An account mostly false, of events mostly unimportant, which are brought about by rulers mostly knaves, and soldiers mostly fools.
~ Ambrose Bierce

Lịch sử, (danh từ): chuyện kể hầu như là lừa dối, về các sự kiện chủ yếu là không quan trọng, được đưa ra bởi những kẻ cai trị chủ yếu là phường xỏ lá ba que, và bởi những binh lính hầu hết là kẻ xuẩn ngốc.

Tuesday, July 31, 2018

Đừng nói lời cay đắng

Photo courtesy Prayitno.

We love flattery even though we are not deceived by it, because it shows that we are of importance enough to be courted.
~ Ralph Waldo Emerson

Chúng ta ưa nghe nịnh dù không bị đánh lừa, vì nó cho thấy chúng ta xứng tầm quan trọng để được tâng bốc.

Bài trước: Đến khi em nhận ra

* (left) Princess SONIA SHENOL & (right) Princess VICTORIA McGREGOR. 2013 Rose Parade, Pasadena, California.

Monday, July 30, 2018

Đến khi em nhận ra

Memento Park (Hungarian: Szoborpark) -- an open-air museum in Budapest. Photo courtesy Frédérique Voisin-Demery.

There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that ... imitation is suicide.
~ Ralph Waldo Emerson

Có thời điểm trong sự học của mỗi người khi anh ta chợt hiểu rằng... bắt chước là tự sát.

Saturday, May 26, 2018

Chính phụ nữ đối xử tệ với nhau

Jane Fonda and Anita Pallenberg in Barbarella. Photo credit pinimg.com.

The greatest tyrants over women are women.
~ William Makepeace Thackeray

= tàn ác nhất với phụ nữ chính là phụ nữ

Tuesday, February 20, 2018

Tự do theo đuổi ước mơ

Photo courtesy pxhere.com.

Most men, even in this comparatively free country, through mere ignorance and mistake, are so occupied with the factitious cares and superfluously coarse labors of life that its finer fruits cannot be plucked by them.
~ Henry David Thoreau

Hầu hết mọi người, ngay cả khi ở đất nước tương đối tự do này, chỉ do thiếu hiểu biết/nông cạn và sai lầm, luôn quá bận rộn vì những mối quan tâm không thật và những việc lặt vặt, phù phiếm khiến họ không thể đạt được những thành quả tốt đẹp hơn.

Tuesday, January 2, 2018

Sự khác biệt "mười mươi"

Photo courtesy David Goehring.

If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man.
~ Mark Twain

Nếu bạn cho một con chó đói ăn và nuôi nó béo tốt, nó sẽ không cắn bạn. Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa chó và người.

Bài trước: Chót "ăn trái cấm"

Chót "ăn trái cấm"

Photo courtesy David Blackwell.

Adam was but human—this explains it all. He did not want the apple for the apple's sake; he wanted it only because it was forbidden.
~ Mark Twain

Adam rõ là con người - điều này giải thích tất cả. Anh ta không muốn quả táo vì chính nó; mà chỉ muốn nó vì nó bị cấm.

Bài trước: Dẫu có lỗi lầm

Monday, January 1, 2018

Happy New Year 2018!

If you don't get what you want, it's a sign either that you did not seriously want it, or that you tried to bargain over the price.
~ Rudyard Kipling

Nếu bạn không đạt được điều mình muốn, có nghĩa là bạn không thực sự muốn nó, hoặc quá xét nét về giá.

view, near my (new) house
tân niên - tân gia :)

Happy New Year 2018!

first lunch at new house
enjoy new house

Friday, October 27, 2017

Dẫu có lỗi lầm

Quan hệ sâu, rộng, thường xuyên... khăng "khít" :). Photo courtesy Michael Thuemmler.

Success does not consist in never making mistakes, but in never making the same one a second time.
~ George Bernard Shaw

Thành công không phải là không bao giờ phạm sai lầm, mà là không bao giờ phạm phải vẫn sai lầm đó lần thứ hai.

Bài trước: Dốc hết trái tim