Journey in Life: quote
Showing posts with label quote. Show all posts
Showing posts with label quote. Show all posts

Saturday, August 8, 2020

Để trở thành nhà lãnh đạo giỏi

shared from fb nguyễn cảnh bình,
-----
Photo by Jehyun Sung on Unsplash.

1. Những ai thích đàn đúm, tụ tập, gặp gỡ thì đừng nên giao phó việc gì. (Hơi lo, hình như là nói mình)

People who enjoy meetings should not be in charge of anything. 
- Thomas Sowell

2. Bí quyết để trở thành nhà quản lí giỏi là tách những kẻ ghét mình xa khỏi đám đang chần chừ.

The key to being a good manager is keeping the people who hate me away from those who are still undecided. 
- Casey Stengel

3. Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những thằng ngu trong những đám rất đông người.

Never underestimate the power of stupid people in large groups. 
- George Carlin

4. Chia để trị là nguyên tắc cai trị hay nhưng tốt hơn là thống nhất tát cả để dẫn dắt.

Divide and rule, a sound motto. Unite and lead, a better one. 
- Johann wolfgang von Goethe

5. Khi anh không thể cho họ nhìn thấy ngọn lửa, hãy giúp họ cảm nhận được sức nóng.

When you can’t make them see the light, make them feel the heat.
- Ronald Reagan

Bài trước: Đừng nhầm lẫn

Tuesday, July 7, 2020

Đừng nhầm lẫn

Photo by Quino Al on Unsplash

The function of leadership is to produce more leaders, not more followers.
~ Ralph Nader

Chức năng của thuật lãnh đạo là tạo ra nhiều nhà lãnh đạo hơn, chứ không phải nhiều người làm theo hơn.


Wednesday, January 8, 2020

Định nghĩa thành công của người giàu

Photo by Ian Schneider on Unsplash

Success is a reflection of self-esteem.

Thành công là sự phản ánh của lòng tự trọng.

Bài trước: Hãy cứ khát khao

Monday, January 6, 2020

Hãy cứ khát khao

Photo by Denys Nevozhai on Unsplash.

Whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe, enthusiatically act upon, will inevitably come to pass.
~ Paul J Meyer

Bất kỳ điều gì bạn tưởng tượng một cách sinh động, khao khát mãnh liệt, tin tưởng chân thành, nhiệt tình hành động, chắc chắn sẽ tới.

Bài trước: Làm người là khó

Friday, January 3, 2020

Tranh cãi làm gì

photo credit: dantri.

It is an act of insanity and national humiliation to have a law prohibiting the President from ordering assassination.
~ Henry Kissinger (Statement at a National Security Council meeting in 1975)

tuyên bố trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia năm 1975: "thật là điên rồ và là một sự sỉ nhục tầm quốc gia khi ban hành một đạo luật cấm tổng thống ra lệnh ám sát"...

Bài trước: TRẬT TỰ THẾ GIỚI

Monday, December 23, 2019

Làm người là khó


It might seem easier to go through life as the echo - but only until the other guy plays a wrong note.
~ Warren Buffet

ở đời, làm phụ cho ai đó thì có vẻ dễ, cho đến khi kẻ đó mắc sai lầm.


Wednesday, December 11, 2019

Bất lực: hiểu thế nào cho đúng?

phải... lên đỉnh, Photo by Mathias Jensen on Unsplash.

if you think you cannot, then you must.

nếu nghĩ mình không thể làm được, thì bạn càng phải (hành động/thực hiện bằng được).

Tuesday, November 26, 2019

Thay đổi cách làm việc

Photo by Brooke Cagle on Unsplash.

if you are not leveraging, you are simply working too hard.

nếu bạn không tận dụng đòn bẩy (con người, tài chính...), thì (đơn thuần là) bạn đang làm việc quá sức.

Bài trước: Điều duy nhất

Monday, November 18, 2019

Điều duy nhất

Photo by Annie Spratt on Unsplash.

The only thing you can take away from this world is what you give.

Điều duy nhất bạn có thể lấy đi từ thế giới này là những gì bạn cho đi.

Friday, November 15, 2019

Còn lại gì khi rỗng túi?

Photo by Raymond Lee on Unsplash.

The real measure of your wealth is how much you'be worth if you lost all your money.

Sự giàu có đích thực của bạn được đo bằng giá trị bạn có là bao nhiêu nếu mất sạch tiền.

Tuesday, November 12, 2019

Sự giàu có đích thực

Photo by Cole Keister on Unsplash.

A man's true wealth is the good he does in the world.

Sự giàu có thực sự của một người là những điều tốt đẹp người đó làm cho thế giới.

Monday, November 11, 2019

Muốn giàu có, hãy trả lời câu hỏi này

Photo by Austin Distel on Unsplash.

So you want to be a Millionaire? Will you pay yourself a Million Dollars for what you are doing?

Vậy là bạn muốn trở thành Triệu phú? Liệu bạn sẽ trả một triệu đô-la cho những gì bạn đang làm?

Thursday, November 7, 2019

Hành động, không chờ đợi

Photo by Avi Richards on Unsplash.

To be rich, you only need one good idea and massive action.

Để giàu có, bạn chỉ cần một ý tưởng hay và (liên tục) hành động.

Bài trước: Vận may mỉm cười

Tuesday, November 5, 2019

Vận may mỉm cười

Fisherman, Lampung, Indonesia. Photo by Deviyahya on Unsplash.

The harder you work, the luckier you get.

càng làm việc chăm chỉ, bạn càng nhiều may mắn.

Thursday, October 31, 2019

Khẩu hiệu của người chiến thắng

Photo by Quino Al on Unsplash.

Can do, will do, done! This is the slogan of winning teams.

Có thể làm được, sẽ làm, đã làm được! Đây là khẩu hiệu của các đội/nhóm chiến thắng/thắng cuộc.

Bài trước: Hãy cứ mơ đi

Wednesday, October 30, 2019

Hãy cứ mơ đi

Photo by Jake Ingle on Unsplash.

If you can dream it, you can do it.
~ Walt Disney

Bài trước: Bạn luôn đúng

Tuesday, October 29, 2019

Bạn luôn đúng

Photo by Chris Yang on Unsplash.

Whether you think you can, or you think you can't--you're right.
~ Henry Ford

dù nghĩ mình làm được hay không, bạn luôn đúng.

Wednesday, July 24, 2019

Xin cho thời gian đứng yên lắng đọng

Photo by Eduardo Olszewski on Unsplash.

Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
~ Benjamin Franklin

Bạn yêu cuộc sống? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó chính là chất liệu cuộc sống.

Bài trước: Công bằng ở đâu?

Saturday, June 29, 2019

Công bằng ở đâu?

Photo by Ujwal Hollica on Unsplash.

None but the brave deserve the fair.
~ John Dryden

Chỉ những người dũng cảm mới (xứng) đáng nhận được sự công bằng.