Journey in Life: quote

Search This Blog

Showing posts with label quote. Show all posts
Showing posts with label quote. Show all posts

Saturday, October 31, 2020

Quá khứ là ảo ảnh

Photo by Man Chung on Unsplash

The past is an illusion. You must learn to live in the present and accept yourself for what you are now. What you lack in flexibility and agility you must make up with knowledge and constant practice.
~ Bruce Lee

Quá khứ là ảo ảnh. Bạn phải học cách sống trong hiện tại và chấp nhận những ưu khuyết của bản thân. Nếu bạn thiếu tính linh hoạt và sự nhanh nhẹn, cần phải bù đắp bằng kiến thức và tập luyện liên tục.

Bài trước: Happy Valentines Day

Wednesday, October 28, 2020

Để giỏi giang hơn trong công việc


The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential... these are the keys that will unlock the door to personal excellence.
~Confucius

Ý chí chiến thắng, khát vọng thành công, sự thôi thúc phát huy hết khả năng ở bạn... đó là những yếu tố làm nên bậc kỳ tài.

Tuesday, September 15, 2020

Nói ít thôi, hãy làm đi

Photo by Jason Hogan on Unsplash

A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions.
~ Confucius

bậc trí nhân nói ít, làm nhiều.

Thursday, September 3, 2020

Đừng nghĩ mình dạy được ai


triết gia socrates cũng chỉ dám nói là giúp họ tự suy nghĩ mà thôi.

'I cannot teach anybody anything. I can only make them think'
~ Socrates

Saturday, August 29, 2020

Ước nguyện đầu xuân

“My choice early in life was either to be a piano player in a whorehouse or a politician. And to tell the truth, there's hardly any difference.” 
― Harry S. Truman

“Khi mới vào đời, tôi không hề muốn là một nhạc công dương cầm trong nhà thổ hay là một chính trị gia. Mà thật ra, hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào”.

Saturday, August 8, 2020

Để trở thành nhà lãnh đạo giỏi

shared from fb nguyễn cảnh bình,
-----
Photo by Jehyun Sung on Unsplash.

1. Những ai thích đàn đúm, tụ tập, gặp gỡ thì đừng nên giao phó việc gì. (Hơi lo, hình như là nói mình)

People who enjoy meetings should not be in charge of anything. 
- Thomas Sowell

2. Bí quyết để trở thành nhà quản lí giỏi là tách những kẻ ghét mình xa khỏi đám đang chần chừ.

The key to being a good manager is keeping the people who hate me away from those who are still undecided. 
- Casey Stengel

3. Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những thằng ngu trong những đám rất đông người.

Never underestimate the power of stupid people in large groups. 
- George Carlin

4. Chia để trị là nguyên tắc cai trị hay nhưng tốt hơn là thống nhất tát cả để dẫn dắt.

Divide and rule, a sound motto. Unite and lead, a better one. 
- Johann wolfgang von Goethe

5. Khi anh không thể cho họ nhìn thấy ngọn lửa, hãy giúp họ cảm nhận được sức nóng.

When you can’t make them see the light, make them feel the heat.
- Ronald Reagan

Bài trước: Đừng nhầm lẫn

Tuesday, July 7, 2020

Đừng nhầm lẫn

Photo by Quino Al on Unsplash

The function of leadership is to produce more leaders, not more followers.
~ Ralph Nader

Chức năng của thuật lãnh đạo là tạo ra nhiều nhà lãnh đạo hơn, chứ không phải nhiều người làm theo hơn.


Monday, April 6, 2020

Lời nói của một người trẻ

dành cho chính anh ta 10 năm sau :)

Wednesday, January 8, 2020

Định nghĩa thành công của người giàu

Photo by Ian Schneider on Unsplash

Success is a reflection of self-esteem.

Thành công là sự phản ánh của lòng tự trọng.

Bài trước: Hãy cứ khát khao

Monday, January 6, 2020

Hãy cứ khát khao

Photo by Denys Nevozhai on Unsplash.

Whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe, enthusiatically act upon, will inevitably come to pass.
~ Paul J Meyer

Bất kỳ điều gì bạn tưởng tượng một cách sinh động, khao khát mãnh liệt, tin tưởng chân thành, nhiệt tình hành động, chắc chắn sẽ tới.

Bài trước: Làm người là khó

Friday, January 3, 2020

Tranh cãi làm gì

photo credit: dantri.

It is an act of insanity and national humiliation to have a law prohibiting the President from ordering assassination.
~ Henry Kissinger (Statement at a National Security Council meeting in 1975)

tuyên bố trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia năm 1975: "thật là điên rồ và là một sự sỉ nhục tầm quốc gia khi ban hành một đạo luật cấm tổng thống ra lệnh ám sát"...

Bài trước: TRẬT TỰ THẾ GIỚI

Monday, December 23, 2019

Làm người là khó


It might seem easier to go through life as the echo - but only until the other guy plays a wrong note.
~ Warren Buffet

ở đời, làm phụ cho ai đó thì có vẻ dễ, cho đến khi kẻ đó mắc sai lầm.


Wednesday, December 11, 2019

Bất lực: hiểu thế nào cho đúng?

phải... lên đỉnh, Photo by Mathias Jensen on Unsplash.

if you think you cannot, then you must.

nếu nghĩ mình không thể làm được, thì bạn càng phải (hành động/thực hiện bằng được).

Tuesday, November 26, 2019

Thay đổi cách làm việc

Photo by Brooke Cagle on Unsplash.

if you are not leveraging, you are simply working too hard.

nếu bạn không tận dụng đòn bẩy (con người, tài chính...), thì (đơn thuần là) bạn đang làm việc quá sức.

Bài trước: Điều duy nhất

Monday, November 18, 2019

Điều duy nhất

Photo by Annie Spratt on Unsplash.

The only thing you can take away from this world is what you give.

Điều duy nhất bạn có thể lấy đi từ thế giới này là những gì bạn cho đi.

Friday, November 15, 2019

Còn lại gì khi rỗng túi?

Photo by Raymond Lee on Unsplash.

The real measure of your wealth is how much you'be worth if you lost all your money.

Sự giàu có đích thực của bạn được đo bằng giá trị bạn có là bao nhiêu nếu mất sạch tiền.

Tuesday, November 12, 2019

Sự giàu có đích thực

Photo by Cole Keister on Unsplash.

A man's true wealth is the good he does in the world.

Sự giàu có thực sự của một người là những điều tốt đẹp người đó làm cho thế giới.

Monday, November 11, 2019

Muốn giàu có, hãy trả lời câu hỏi này

Photo by Austin Distel on Unsplash.

So you want to be a Millionaire? Will you pay yourself a Million Dollars for what you are doing?

Vậy là bạn muốn trở thành Triệu phú? Liệu bạn sẽ trả một triệu đô-la cho những gì bạn đang làm?

Thursday, November 7, 2019

Hành động, không chờ đợi

Photo by Avi Richards on Unsplash.

To be rich, you only need one good idea and massive action.

Để giàu có, bạn chỉ cần một ý tưởng hay và (liên tục) hành động.

Bài trước: Vận may mỉm cười

Tuesday, November 5, 2019

Vận may mỉm cười

Fisherman, Lampung, Indonesia. Photo by Deviyahya on Unsplash.

The harder you work, the luckier you get.

càng làm việc chăm chỉ, bạn càng nhiều may mắn.

Popular Now