Nghĩ thế thì khờ lắm

Shane, unsplash


"He who believes that new benefits will cause great personages to forget old injuries is deceived."

~ Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

thật sai lầm khi nghĩ rằng lợi ích mới sẽ khiến người có vai vế quên đi vết thương cũ...
Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc