Journey in Life: travel
Showing posts with label travel. Show all posts
Showing posts with label travel. Show all posts

Friday, November 29, 2019

Ăn Takoyaki ở Tenjinbashi


Du lịch Quy Nhơn hè 2019
Kem Swensen's - AEON Mall Long Biên

Sunday, September 8, 2019

Bảo tàng Sumo

ảnh chụp 3h18 chiều 8/9/2009.

Bài trước: Bảo tàng Edo Tokyo

Bảo tàng Edo Tokyo


ảnh chụp 1h18 ngày 8/9/2009