TIÊN HỌC VÕ, HẬU HỌC VĂN

chuẩnvì sao cần đọc sách?

tôi học võ là để mấy thằng ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi.

tôi đọc sách là để bình tĩnh nói chuyện với mấy thằng ngu.

~ diễn viên ngô kinh

Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc