Tin ai bây giờ?

photo courtesy Joshua Rondeau
Trust someone who can see 3 things in you:

• The sorrow behind your smile

• The love behind your anger

• And the reason behind your silence.

tin người thấy được:
nỗi buồn sau nụ cười của bạn
tình yêu sau cơn giận của bạn
và lý do đằng sau sự im lặng của bạn
Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc