Niềm An Vui
Niềm an vui vẫn luôn có thật như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.

_ Phật Quanh ta ở nơi ta bà khi uống ăn nhớ niệm di đà và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là phật đến trong ta, thấy y như là phật đến trong ta._ Đời ta qua bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên 1 con đường, đường thanh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương .

_ Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui , quyết quay trở về bờ giác an vui.

__________________
Vui không biết đạo, vui rồi khổ

Khổ để giúp đời, khổ hóa vui

Nếu đặng tâm không thì chẳng khổ

Còn đời phiền não có gì vui

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc