Journey in Life: Ngắn gọn hơn

Thursday, September 20, 2012

Ngắn gọn hơn

Xin đừng kèm theo 'Tôi sẽ trình bày ngắn gọn' trong lời nhận xét của bạn.

Đừng trích dẫn Robert Browning hay Ludwig Mies van der Rohe với chúng tôi. Nếu 'Ít hơn là nhiều hơn' (less is more), hãy nói ít, không lời giải thích.

Nói những gì bạn cần nói, rồi ngừng. Ít hơn quả thật là nhiều hơn, và độ dài bài phát biểu hay tài liệu của bạn chẳng liên quan gì đến ảnh hưởng hay vị thế của bạn cả.

1 comment:

  1. nói dài, nói dai, nói dại,
    chỉ cần ngắn gọn, đủ ý,

    ReplyDelete