Journey in Life: "To steal someone's thunder" nghĩa là gì?

Saturday, September 15, 2012

"To steal someone's thunder" nghĩa là gì?

Một tia sét xé ngang bầu trời trên thành phố Munich, Đức. Ảnh: Peter Kneffel 

Nếu bạn 'steal someone’s thunder', bạn lấy đi sự chú ý của mọi người dành cho họ, để có lợi cho mình.

Ví dụ
Sam stole my thunder when he said he'd done all the work. It's not true – I did most of it!
Please don't steal my thunder by announcing your engagement tonight. I want to tell everyone that I'm pregnant.
I was telling a joke and he just interrupted me to tell a different one. He always steals my thunder.

Xin lưu ý
Bạn có biết sự khác nhau giữa 'thunder' và 'lightning' trong tiếng Anh? Lightning (sét) là vệt rất sáng trên bầu trời do điện sinh ra, trong khi tiếng ầm mà bạn nghe thấy sau đó gọi là 'thunder' (sấm).

I enjoyed the storm last night and managed to take photos of the lightning. My dog hid under the table because he's scared of thunder.

Thực tế thú vị:
Tia sáng của sét có thể đạt trên 8km và có thể tăng nhiệt độ của không khí lên 50.000 độ F. Sét không chỉ xảy ra trong giông bão (thunderstorms), mà còn trong các vụ cháy rừng (forest fires), núi lửa phun trào (volcanic eruptions) và thậm chí cả bão tuyết (snowstorms). Trong một trận bão sấm sét, một trong những nơi nguy hiểm nhất để đứng là ở dưới gốc cây, và nói chuyện qua điện thoại cũng không phải là một ý tưởng tốt!

No comments:

Post a Comment