Journey in Life: "Bring the house down" nghĩa là gì?

Friday, October 19, 2012

"Bring the house down" nghĩa là gì?

Mọi người xem một ngôi nhà đang được dựng ngược ở Lille. Ảnh: Phillipe Huguen

Nếu ai đó 'brings the house down' (kéo đổ nhà xuống), có nghĩa là họ nhận được tràng pháo tay ròn rã hay sự chấp thuận từ khán giả.

Ví dụ
I went to see Lady Gaga in concert last night - she really brought the house down.
The magician really brought the house down when he sawed his assistant in half!
David brought the house down at the party by telling some really funny jokes.

Xin lưu ý
Nếu cái gì được dành cho bạn 'on the house' (trên mái nhà), có nghĩa là cái đó miễn phí.

You're one of our best customers - have this coffee on the house!

Thực tế thú vị:
Lễ hội Fantastic ở Lille kéo dài từ tháng Mười đến tháng Một, và cho du khách cảm giác siêu nhiên. Những người tham quan thành phố có thể thấy đĩa bay, xương từ con vật trong thần thoại hay một ngôi nhà có vẻ như vừa rơi ra khỏi bầu trời.

No comments:

Post a Comment