"See the point" nghĩa là gì?

Các ngọn cán cờ tại Quảng trường Đỏ khi quân đội Nga duyệt binh nhân kỷ niệm Đệ nhị thế chiến.

To see the point of something có nghĩa là hiểu quan điểm, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng hay lý do của một việc gì.

Ví dụ
We can’t see the point of doing this exercise; it’s a waste of time. - Tôi chẳng hiểu mục đích của việc làm bài tập này là để làm gì. Chỉ có phí thời gian.
I can see your point. - Tôi có thể hiểu quan điểm của anh.
Now I can see the point of all this training. - Giờ thì tôi có thể hiểu mục đích của tất cả những rèn luyện này.

Xin lưu ý
Cần phân biệt với to point something out.
Nếu một ai đó point something out, thì có nghĩa là người đó hướng sự chú ý của bạn vào một cái gì đó

She pointed out the three tallest buildings in the city. 

Thực tế thú vị
Cái tên 'Quảng trường Đỏ' tại Moscow - Red Square - chẳng có liên quan gì tới chủ nghĩa cộng sản hay màu sắc của nhiều tòa nhà thuộc Quảng trường này. Nó là biến thể của từ 'krasnyi', từng một thời có nghĩa là 'beautiful' - đẹp, và nó chỉ trở thành từ với nghĩa 'đỏ' trong tiếng Nga đương thời mà thôi.
Tags: phrase

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc