"Toot your own horn" nghĩa là gì?

'Con trai Nữ thần Mặt trời' *. Niigata, Japan, 21 Feb 2010.

Nếu bạn 'toot/blow your own horn', có nghĩa là bạn đang khoe khoang về điều gì (thổi kèn khen lấy).

Ví dụ:
Gary sure likes to toot his own horn.
"I hate to blow my own horn," said Bill, "but I am always right."

Xin lưu ý
Nếu ai đó 'blow a fuse/gasket' (nổ cầu chì), có nghĩa là họ rất tức giận và quát tháo hay hành xử một cách bạo lực.

Jim'll blow a fuse if he finds you here.
When her husband realised how much she'd spent he blew a gasket.

* lời em Nguyen Thuy Nguyen
Tags: phrase

18 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục