"Whom the gods love die young" nghĩa là gì?

Photo: kienthuc.net, thanks

Cụm từ 'Whom the gods love die young' có nghĩa là những người đức hạnh và tài năng mất sớm vì Chúa muốn có họ ở cùng ở thế giới bên kia. (Ai được Chúa yêu thường mất sớm)

Ví dụ
So many brilliant authors and artists died before the age of fifty that it's easy to believe that whom the gods love die young.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'God helps those who help themselves' có nghĩa là bạn không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ thần thánh, mà phải nỗ lực để có thể đạt được điều mình muốn. (Chúa giúp ai biết tự cứu mình)

You can't spend your days waiting for a good job to find you. God helps those that help themselves.
If you want a better education, start studying. God helps those who help themselves.

Bài trước: "To square the circle" nghĩa là gì?

"One cannot love and be wise" nghĩa là gì?
"Puppy love" nghĩa là gì?
Tags: phrase

5 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc