"Pull her weight" nghĩa là gì?

Looking Into the Past: Carlyle House, Alexandria. Photo courtesy jasonepowell

Thành ngữ 'pull one’s weight' có động từ to pull là kéo và weight nghĩa là sức nặng hay trọng lượng. Thành ngữ này có nghĩa là đảm đương phần việc của mình, chịu phần trách nhiệm của mình.

Ví dụ
“Don’t underestimate Carla. She may have a lot less experience than other employees. But she contributes just as much as anyone on our team. There’s no doubt in my mind that she pulls her weight (làm tròn phần trách nhiệm) around this office.”

“One of the volunteer organizations I belong to refurbishes (tân trang) houses for people with very low incomes. It gives me a tremendous sense of accomplishment (làm được điều vô cùng lớn lao). As you can imagine, turning a run-down (tồi tàn) property into a decent home requires a lot of time and effort, and all the volunteers are expected to pull their weight.”

VOA

Tags: phrase

1 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục