"Like a ton of bricks" nghĩa là gì?

The historic Tamworth Castle in Tamworth, Staffordshire. Dates from the 11th century (rebuild by the Normans). Was home of the Mercian kings (9th and 10th centuries). Photo courtesy ell brown.

Nếu một vật gì đó 'like a ton of bricks,' có nghĩa là vật đó rất nặng. Cụm từ này có thể được dùng theo nghĩa đen (miêu tả một vật nặng), hay nghĩa bóng (miêu tả một cú sốc lớn hay một sự ngạc nhiên).

Ví dụ
I can't carry that bag all the way home - it's like a ton of bricks!
The news about her grandfather's illness hit Suzanne like a ton of bricks.

Xin lưu ý
Nếu vật gì đó 'weighs a ton', có nghĩa là vật đó rất nặng.

Can you help me to move this armchair? It weighs a ton!

Thực tế thú vị:
Gạch là một trong những vật liệu xây dựng cổ xưa nhất trên thế giới. Những viên gạch đầu tiên được phát hiện có niên đại từ năm 7.000 trước Công nguyên và được làm từ bùn phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

BBC

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc