"Get a handle on" nghĩa là gì?

Photo courtesy Sarah Stierch.

Nếu bạn 'get a handle on something' (nắm được chuôi một vấn đề), điều đó có nghĩa là bạn bắt đầu hiểu vấn đề đó.

Ví dụ
I used to be terrible at maths but after lots of hard work, I think I've got a handle on it now.
If I could just get a handle on this new project at work, I'm sure the boss would give me a pay rise.

Xin lưu ý
Nếu điều gì hay ai đó 'too hot to handle' (không 'cầm' được vì quá nóng), điều đó có nghĩa là điều đó/người đó rất nguy hiểm hay rất khó khăn để có thể giải quyết.

The presenter found it very difficult to interview the film star. He was too hot to handle, and didn't want to answer any questions.

Thực tế thú vị:
Những chiếc gậy này là gậy đi bộ của Benjamin Harrison được trưng bày ở nhà của Benjamin Harrison - Tổng thống thứ 23 của nước Mỹ, ở Indianapolis, Indiana. Một người sưu tầm những chiếc gậy đi bộ được gọi là 'rabologist'.

BBC


Tags: phrase

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc