"Blow your own trumpet" nghĩa là gì?

Các đồng chí toàn tự "thổi kèn khen lấy". Photo courtesy Travis Crawford.

Nếu bạn 'blow your own trumpet', bạn đang khoe khoang về thành tích và khả năng của mình (thổi kèn khen lấy).

Ví dụ
He's always blowing his own trumpet - it's so boring! Why can't he be more modest about his abilities?
You've got to blow your own trumpet a bit more, otherwise you won't get a decent job!

Xin lưu ý
Cụm từ 'to blow your own horn' cũng có thể được dùng với nghĩa tương tự.

Clare finds it hard to blow her own horn because she's very shy.

Thực tế thú vị:
Một alpenhorn hay alphorn là một chiếc còi dài bằng gỗ, theo truyền thống được sử dụng bởi những người chăn cừu ở Thụy Sĩ để gọi các con bò từ đồng cỏ vào kho lúc vắt sữa và để liên lạc với những người khác trên toàn khu vực núi Alpine. Giờ đây chiếc còi được dùng cho vui như một nhạc cụ.

BBC


Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục