Journey in Life: 02/18/13

Monday, February 18, 2013

Đèn pin tự động bật khi mất điện


Ngay sau khi Any Battery Light thu hút sự chú ý của chúng ta - đèn khẩn cấp của Nhật Bản hoạt động được với nhiều kích thước pin khác nhau - chúng ta gặp một sáng kiến tương tự từ quốc gia đã chịu nhiều thiên tai trong vài năm qua. Đèn pin Gura-pika của Force Media phát hiện động đất khi nó bắt đầu và tự động bật trong trường hợp bị mất điện (black out).

Đèn pin có một bộ chỉnh radio liên tục ở chế độ chờ để phát hiện các cảnh báo từ hệ thống cảnh báo động đất sớm của Nhật Bản. Nếu động đất xảy ra, đèn LED bật và âm thanh báo động kêu lên. Gura-pika được thiết kế để cắm vào nguồn điện (main) và ở trên tường trong nhà, do đó, nếu động đất xảy ra, nó có thể được tìm thấy dễ dàng. Ánh sáng đèn và radio dài khoảng 14 giờ khi được sạc đầy, trong khi đó một tay quay (hand crank) gắn vào tay cầm để cung cấp pin phụ (top-up) bằng tay. Giống như Any Battery Light, đèn cũng có thể có nhiều kích thước pin. Video dưới đây trình diễn về sản phẩm:


www.springwise.com

Website: www.forcemedia.co.jp


Bài trước: Cập nhật blog trở thành kênh truyền hình TV

"Run sth into the ground" nghĩa là gì?

Image courtesy of jannoon028 / FreeDigitalPhotos.net

Thành ngữ 'run something into the ground' có nghĩa là bàn luận một đề tài cho tới khi không còn gì để nói nữa, hay khiến cho người nghe phát chán.

Ví dụ
“At a school board meeting the other night, many people felt free to express their own ideas. While administrators talked about how teachers could be more accountable for their instruction, parents wanted to make the board more accountable for the citizens’ tax dollars. Everyone talked about accountability (trách nhiệm) until there was no more that could have been said about it. They had run it into the ground (nói đến chán chê mới thôi).”

Run something into the ground còn có nghĩa là làm cho cái gì bị kiệt quệ, hư hỏng.

“Kathy should never have been promoted to supervisor. Her bad decisions led to poor sales and the loss of talented employees. She almost ran the department into the ground (suýt nữa đẩy cả ban này đến chỗ kiệt quệ). Fortunately, a replacement (người thay thế) was hired, who slowly returned us to profitability.”

VOA

What determines your position in life?

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net

It is your Attitude not Aptitude that will determine your Altitude in life.