Journey in Life: 12/17/13

Search This Blog

Tuesday, December 17, 2013

"In safe hands" nghĩa là gì?


Khi bạn nói ai đó 'in safe hands' (trong bàn tay an toàn), bạn ý muốn nói họ được chăm sóc bởi ai đó thực sự tin tưởng và lành nghề.

Ví dụ
John is going to be operated on by one of the best surgeons in the country. He's in safe hands.
The new CEO of the company had degrees in engineering and business administration. The staff knew they were in safe hands.

Xin lưu ý
'A safe pair of hands' cũng có nghĩa tương tự. Cụm từ này đề cập tới ai đó có thể được tin tưởng để làm việc giỏi giang, tránh các lỗi lầm.

My boss gives me all the difficult assignments. He knows I am a safe pair of hands.

Thực tế thú vị:
Ở các nước phát triển, trọng lượng trung bình một em bé mới sinh khoảng 3,4kg, và thường trong khoảng 2,7-4,6 kg.

BBC


Popular Now