"Throw out the baby with the bath water" nghĩa là gì?

Bathing in India. Photo courtesy Nathan Put-Fernandez.

'Throw out the baby with the bath water' nghĩa đen là vứt đứa bé đi cùng với nước tắm đứa bé. Thành ngữ này xuất xứ từ một thành ngữ của người Đức, và lần đầu tiên được dùng trong tiếng Anh vào năm 1853. Nó có nghĩa là vứt bỏ một cái gì quý báu cùng với một cái gì mình không thích.

Ví dụ
After a month going to the gym (phòng tập thể dục), I felt and looked healthier (khỏe mạnh hơn trước). But I hadn’t lost as many pounds as I wanted. I was ready to quit (sẵn sàng bỏ cuộc). Then I realized my fitness was more important than not meeting my weight loss goals (mục tiêu giảm cân). I almost threw out the baby with the bath water. I’m glad I didn’t.

Some companies have introduced technology at grocery stores that scans your fingerprint (vân tay), which is connected to a bank or credit card. Although the system still isn’t perfect (hoàn hảo), the companies aren’t going to throw out the baby with the bath water. They plan to continue working on it despite the problems.

Huyền Trang
VOA

Tags: phrase

1 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục