"Throw someone a curve" nghĩa là gì?

A special birthday on the river Danube. Photo courtesy Top Budapest.

'Throw someone a curve' có một từ mới là curve, nghĩa là đường cong. Trong môn bóng chày, curve là từ viết tắt của curve ball, là một quả bóng được ném xoáy tròn, để khi đến gần người đánh bóng thì nó bất ngờ chạy theo một đường vòng và tránh xa người đánh bóng. Vì thế 'throw someone a curve' có nghĩa là gây ngạc nhiên cho người khác khi làm một điều gì bất ngờ khiến họ hoặc vui, hoặc buồn.

Ví dụ
Tonight I’m picking up my girlfriend. She thinks we’re going to a movie. Instead, I’m throwing her a curve (dành cho cô ấy một sự bất ngờ). I’m surprising (làm cô ấy ngạc nhiên thích thú) her with a romantic (thơ mộng) dinner cruise (du thuyền) along the river.

Since the forecast was for a hot and sunny day, we invited our neighbor friends and their kids over for a pool party. But as we started splashing around (nghịch nước), the sky turned unexpectedly dark. Soon it was pouring rain (trời mưa như trút) and everyone had to run inside. The weather threw us a curve that day!

Huyền Trang
VOA

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục