"In the picture" nghĩa là gì?

Giờ không thể hiểu facebook như nào. Photo courtesy mkhmarketing.

Nếu bạn 'in the picture', có nghĩa là bạn biết sự thật về những gì đang xảy ra. Cụm từ này thường được sử dụng với động từ 'keep' (nắm/hiểu bối cảnh).

Ví dụ
Jane kept me fully in the picture so I knew what to expect when I attended the meeting.
Please keep me in the picture. I need to know how the project is going.
I'm not really in the picture any more when it comes to the news. I've stopped reading newspapers.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'out of the picture', có nghĩa là bạn không quan trọng, liên quan hay cần thiết trong một tình huống cụ thể.

Bob's out of the picture for this job, he's been off sick for weeks.
Sadly she's out of the picture. Her English isn't good enough.

Thực tế thú vị:
Một bản vẽ (drawing), sơn (painting) hay chụp ảnh (photograph) cũng được gọi là bức tranh (picture). Ở Mỹ, a picture cũng được dùng với nghĩa 'bộ phim'.

BBC

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục