Nhà trọ

The Guest House
Anderson Japanese Garden. Rockford, Illinois. Photo courtesy Katie Tegtmeyer.

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!
Even if they're a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.

Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.
-----
Cuộc sống trên trần gian như một căn nhà trọ / Mỗi sáng một vị khách mới / Niềm vui, nỗi buồn, thủ đoạn, hay "tỉnh cơn mê" chợt đến như một vị khách bất ngờ / Hãy đón đãi tất cả / Dù đó là đám đông buồn rầu tàn phá đồ đạc trong nhà, vẫn, hân hạnh khoản đãi / Có thể họ dọn đường cho niềm vui mới / Ý tưởng đen tối hay buồn phiền nhục nhã, hãy vui vẻ đón trước cửa với nụ cười, và mời vào / Hãy cám ơn bất kỳ ai đã tới, vì mỗi người như một sứ giả được gửi tới từ cõi xa.

Tags: poetry

2 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc