"Read someone the riot act" nghĩa là gì?

Bỏ nhà đi phượt mà không xin phép cha mẹ :) Photo courtesy  Nagarjun Kandukuru.

'Read someone the riot act' (shared via VOA) có từ riot là bạo loạn hay náo loạn, và act là một đạo luật. Thành ngữ này xuất hiện từ năm 1715 khi nước Anh ban hành một đạo luật, áp đặt tội nghiêm trọng lên những nhóm nào tụ họp từ 12 người trở lên mà không chịu giải tán khi được lệnh giải tán của nhà chức trách. Vì thế 'read someone the riot act' có nghĩa là buộc một người nào về một tội nghiêm trọng, hay trong trường hợp nhẹ hơn, nó có nghĩa là cảnh cáo một người nào không được phép làm điều gì mà bạn không bằng lòng.

Ví dụ
In rehearsal (buổi tập nhạc), Miller played it correctly a number of consecutive (liên tục) times, but had one time that didn’t go so well. Maestro (nhạc trưởng đại tài) Dragon, as some conductors (người chỉ huy dàn nhạc) have been known to do throughout history, read her the Riot Act. Whether or not this experience with Dragon played a part, in the 20 years I have made music with her, Miller is always prepared.

Twice my teenage daughter has asked me if she can get a tattoo (xăm mình) and I’ve said “absolutely not”. If she brings it up again, I’m going to read her the riot act. This time she had better mind (nghe lời) me or she’s going to be punished (trừng phạt).

When my husband admitted (thú nhận) that he hadn’t been taking his heart medication (thuốc chữa bệnh tim), his doctor read him the riot act (cảnh cáo nghiêm khắc). She gave him a stern (gắt gao) warning (cảnh cáo) that if he doesn’t follow her orders (lệnh), he could die.

It sounds like it’s time for some home truths (sự thật không vui nhưng lại đúng về tính cách hoặc tình trạng của một người). Firstly, your partner needs to hear that unless she stops acting like a brat (đứa bé hỗn xược), this relationship is over. Secondly, you need to ask yourself why you’ve been putting up with (chịu đựng) this treatment. Choose your moment, be calm but firm and read her the riot act. By standing up for yourself, you may win back her respect and she may change her tune (đổi giọng, đổi thái độ).

Tags: phrase

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục